Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1 : TARAFLAR

1.1 SATICI

Adı : Burak Baybörü

Adresi : Orhan Bey Cad. No : 1 Ata Yıldız Plaza No : 89 Eryaman / ANKARA

Telefon : 0-850-346-11-30

Email : [email protected]

1.2 ALICI

Adı – Soyadı I TC Kimlik No : ***** ********** | ***********

Adresi : ****** *************** ********** ************ ********* ** ****

Telefon : **** *** ** **

Email : ***********@*****.***

MADDE 2 : KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.dogum-paketi.com (dogum-paketi.com) internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun” ve “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, SATICI’nın ismi, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temek nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal siparişi verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

dogum-paketi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerinde düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 : SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÖDEME / TESLİMAT BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan ürün / ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka / modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul ederi.

SATICI, gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafında zarar görmemesi için siparişi iptal ederi.

Alınan Ürün I Ürünler

Ürün Kodu I Ürün Adı : …… Adet

Toplam Satış Bedeli : ……… – TL

Ödeme Şekli : Kredi Kartı | Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek Kişi : ………………….

Telefon Numarası : ………………….

Teslim Edilecek Adres : ……………………………………………………………………………………………………

Fatura Edilecek Kişi I Kurum : ………………………………………………………………………………………….

Fatura Adresi : ………………………………………………………………………………………………………………..

Vergi Dairesi : ………………………………….

Vergi Sicil Numarası : …………………………………..

Kargo Ücreti : ……………… – TL

MADDE 4 : SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan …/…/…… tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebi devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 5 : SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. SATICI, 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun” ve “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on-sekiz) yaşından küçük kişiler dogum-paketi.com’dan alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenmeyecektir.

5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından dogum-paketi.com sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

5.4. dogum-paketi.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard, vs.) ya da banka havalesi / EFT ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içinde havalesi / EFT yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin / EFT’nin banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi ödeme yöntemleri kullanılmamaktadır.

MADDE 6 : ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. ALICI, dogum-paketi.com internet sitesinden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masraflar vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 : SİPARİŞ / ÖDEME PROSEDÜRÜ

Sipariş: 

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları), ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon / faks / e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldı ya da havalenin / EFT’nin SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve / veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da ALICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda, yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve / veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinini imkansızlaştığı hallerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş oldığı toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın, SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve / veya manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme: 

dogum-paketi.com’da, internet ortamında kredi kartı bilgilerinin kullanmak istemeyen ALICI’lara havale / EFT ile sipariş imkanı sunulmuştur. Havale / EFT ile yapılan ödemede ALICI kendisine en uygun bankayı seçip havale / EFT’sini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale / EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin, fatura bilgileri ile aynı olması ve açıklama kısmına sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 (on) gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

ALICI, kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürülükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 : SEVKİYAT / TESLİMAT PROSEDÜRÜ

Sevkiyat: 

Sipariş onay mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün / ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

Teslimat: 

Ürün / ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 (otuz) gündür. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.

Ürünler, kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI, SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve / veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günler içerisinde ürün / ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine [email protected] e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumda, zarar görmüş paketler teslim alınmayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirket yetkilisi paketin hasarlı olmadı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICI’da vardır. Paket, ALICI tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket, kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI, müşteri hizmetlerine bildirmelidir.

MADDE 9 : ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜRÜ

Ürün İade: 

ALICI, malı teslim aldıktan sonra 14 (on-dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı “Vergi Usül Kanunu” genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’nın, mal ile birlikte teslim edilen SATICI’ya ait 2 adet faturanın arka kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak, bir nüshasını ürün ile birlikte SATICI’ya göndermesi, diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi ALICI’ya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli SATICI tarafından karşılanmalıdır. ALICI’nın istekleri ve / veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.