Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

a. www.dogum-paketi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Orhan Bey Cad. No : 1 Ata Yıldız Plaza No : 89 Eryaman / ANKARA adresinde mukim ATAY Kurumsal Hizmetler Aş (Bundan böyle “Doğum Paketi” olarak anılacaktır.)
b. www.dogum-paketi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme’nin konusu Doğum Paketi’nin sahip olduğu internet sitesi www.dogum-paketi.com’den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, www.dogum-paketi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Doğum Paketi’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Doğum Paketi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişiye ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Doğum Paketi’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Doğum Paketi’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye, www.dogum-paketi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.dogum-paketi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.dogum-paketi.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Doğum Paketi’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Doğum Paketi’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Doğum Paketi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.dogum-paketi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Doğum Paketi’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullancılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Doğum Paketi’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutuacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi hainde, Doğum Paketi’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Doğum Paketi’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Doğum Paketi’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.dogum-paketi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Doğum Paketi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. Doğum Paketi tarafından www.dogum-paketi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve / veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.
3.12. Doğum Paketi, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanları yönelik çalışmalarda, üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Doğum Paketi, üyenin www.dogum-paketi.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13. Doğum Paketi’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve / veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Doğum Paketi ve Doğum Paketi iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Doğum Paketi’a üye olurken ve / veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve / veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve / veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Doğum Paketi ve Doğum Paketi iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Doğum Paketi ve Doğum Paketi iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Doğum Paketi ve Doğum Paketi iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Doğum Paketi ve Doğum Paketi iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Doğum Paketi ve Doğum Paketi iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve / veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Doğum Paketi ve Doğum Paketi iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Doğum Paketi’un müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.14. Doğum Paketi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Doğum Paketi’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Doğum Paketi ve Doğum Paketi web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15. Doğum Paketi web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Doğum Paketi web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. Doğum Paketi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Doğum Paketi websitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. Doğum Paketi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve / veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, Doğum Paketi’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19. Doğum Paketi, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve / veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Bülten Abone Ol / Kaldır” kısmından mail ve / veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Doğum Paketi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Doğum Paketi, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin, üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Soru Sor
Whatsapp
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Powered by