Kasko Değerinin Altında Araç Satışı

Kasko Değerinin Altında Araç Satışı hakkında herşey yazımızda. Uygun kasko rakamları ile siz de kasko sigortası yaptırın, Bizi Arayın. 0(850) 346 1130

Kasko Değerinin Altında Araç Satışı

Kasko değeri, olası bir kaza durumunda sigorta şirketlerinin ödemesi gereken tazminatın belirlenmesinde yardımcı olan, aracın markası, modeli yaşı ve tipine göre belirlenen bir değerdir. Kasko değer listesi ise Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından araçların marka, model ve üretim yılına yani aracın yaşına göre değerlerinin aylık sıralandığı bir listedir. Bir kaza durumunda ödenecek olan tazminatın belirlenmesinde yardımcı olur. Kasko değer listesinde araçlar için 15 yaş sınırı vardır. 15 yaş üstündeki araçlara sigorta şirketleri kasko sigortası yapmamaktadır. (Kasko Değerinin Altında Araç Satışı)

Kasko değerinin altında araç satışı mümkün mü sorusu sıklıkla merak edilen bir durumdur. 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun “Çeşitli İşlemlerde Değer” başlıklı 43. Maddesinin ikinci paragrafına göre; “Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, model, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağıolamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıtların asgari değeri; o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerinden her model yılı için %10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir.” hükmü yer almaktadır. (Kasko Değerinin Altında Araç Satışı)

Araç Satışlarında Kasko Değerinin Ne Kadar Altında Satılabilir?

197 sayılı Moturlu Taşıtlar Kanunun “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlığı altında düzenlenen 5’inci maddesine göre; “I” sayılı maddesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değererinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirmeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (Araç Satışlarında Kasko Değerinin Ne Kadar Altında Satılabilir?)

Motorlu Taşıtlar Vergisi İle Kasko Değeri İlişkisi

Moturlu Taşıtlar Kanununda motorlu taşıtlar vergileri açısından kasko değeri listesinin dikkate alındığı görülmektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı gibi, MTV hesaplanırken Kasko Değeri Listesinden faydalanılmaktadır. Ancak kasko değerinin aracın satış bedeli olması gerektiği yönünde bir hükme yer verilmemiştir. (Kasko Değerinin Altında Araç Satışı)

“Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu” ismi 2003 yılında değiştirilmiş ve “Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu” ismini almıştır. Kasko değeri listesinde bulunan araçlar ve bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:

1- Motorlu taşıt: Karada, havada (…)(3) insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.

2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. (Araç Satışlarında Kasko Değerinin Ne Kadar Altında Satılabilir?)

4- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onyedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. (Araç Satışlarında Kasko Değerinin Ne Kadar Altında Satılabilir?)

5- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. (Kasko Değerinin Altında Araç Satışı)

6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Carry-all, Travelall, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.).

7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır. (Kasko Değerinin Altında Araç Satışı)

8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır. (Kasko Değerinin Altında Araç Satışı)

10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır. (Araç Satışlarında Kasko Değerinin Ne Kadar Altında Satılabilir?)

11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır. (Kasko Değerinin Altında Araç Satışı)

Sigorta Partner AŞ.,olarak Türkiye genelinde, internet sigortacılığı ile 7/24 ulaşılabilirlik ile güvenli sigortacılık hizmeti sunmaktayız. Ankara’daki merkez ofisimizden, Türkiye’nin dört bir yanına sigortacılık hizmeti sunuyoruz. Çocuk Sağlık Sigortası, Doğum Sağlık Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Özel Sağlık Sigortası, Geçmişten Gelen Hastalıklar Sigortası ve Grup Sağlık Sigortası gibi sağlık içerikli sigortaların yanı sıra, Trafik sigortası, Kasko, Konut Sigortası gibi sigorta branşları için de sigortalılarımıza hizmet vermenin mutluluğu içindeyiz. (Araç Satışlarında Kasko Değerinin Ne Kadar Altında Satılabilir?)

Siz de her alanda sigortacılık işlemleriniz için Hemen Bizi Arayın. 0(850) 346 1130 Uzman sigorta ekibimizden size en uygun kasko poliçesi teklifi için Tıklayın.

Soru Sor
Whatsapp
Kasko Değerinin Altında Araç Satışı Hakkında Bilgi Almak İster Misiniz?
Powered by