Kasko Genel Şartları

Kasko Genel Şartları hakkında detaylı bilgi için Bizi Arayın. En uygun fiyat ve içerikle Kasko teklifleri için uzman oto sigorta danışmanlarımızla iletişime geçin. (0850) 346 1130

Kasko Genel Şartları

Kasko genel şartları, bir kasko poliçesi içinde yer alan, motorlu ve motorsuz kara araçları için belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alan şartları belirtir. Sigortalının haklarını açık şekilde belirten kasko genel şartları, aracın yanması, üçüncü kişilerden doğabilecek zararlar, doğal afetler gibi durumlar için sigortalının aracını korur.

Kasko genel şartları, teminatın geçerli olabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardır. Hasar ihbarının nasıl yapılması gerektiği ve sigortalının bir kayıp durumunda ne yapması gerektiği gibi konuları ele alır.

Genel olarak bir sigorta sözleşmesinin hukuken geçerli olabilmesi için dört koşulu karşılaması gerekir: Hukuki bir amaca yönelik olmalıdır; tarafların yasal sözleşme yapma ehliyetine sahip olmaları gerekir; sigortacı ve sigortalı arasında bir fikir toplantısı olduğuna dair kanıt olmalıdır; ve bir ödeme veya bedel olmalıdır.

Kasko Genel Şartları İçeriği

Kasko genel şartları, poliçenin içinde belirtilir. Poliçe koşullarını dikkatli bir şekilde gözden geçirin, çünkü bunlara uymamak, sigortacınızın kapsamı reddetmesine neden olabilir.

Aşağıda özetlenen koşullar, kasko genel şartları içeriğinde bulunur.

Meydana Gelmesi veya Kaybı Halinde Görevler

Hemen hemen tüm sigortalar, bir kayıp veya hak talebi meydana geldiğinde ne yapmanız gerektiğini açıklayan bir madde içerir. Örneğin, standart bir genel sorumluluk poliçesi, bir hak talebi veya dava ile sonuçlanabilecek bir olay veya suç durumunda, mümkün olan en kısa sürede sigortacınıza haber vermenizi gerektiren bir koşula sahiptir. Kasko genel şartları olası zararlara karşı aracnınızı teminat altına alır.

Diğer Sigorta

“Diğer sigorta” koşulları, poliçenizin diğer sigortaların da kapsadığı bir zarara nasıl tepki vereceğini açıklar. Kullanılan dile bağlı olarak, poliçeniz, başka bir sigorta mevcut olduğunda, birincil, fazla veya teminatsız olabilir. Alternatif olarak, poliçeniz kayıpları diğer sigortalarla orantılı olarak paylaşabilir.

Örneğin Trafik sigortası karşı tarafın maduriyetini gideren bir sigorta türüdür. Poliçe sahibi hatalıysa trafik sigortası karşıdaki aracın zararını belirlenen çerçevede karşılayacaktır. Kasko poliçesi ise sigorta sahibinin maduriyetini baz alır.

Geri Kazanım Haklarının Devri

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Genellikle halefiyet maddesi olarak adlandırılan bu madde , sigortacıya, zarara neden olan taraftan bir talep için ödenen tutarı geri alma hakkı verir. Başka bir deyişle, sigortacı, üçüncü bir kişinin sorumlu olduğu bir zararı ödemişse, sigortacı ödeme tutarı için o tarafa dava açabilir.

Aleyhimize Hukuki İşlem

Bu hüküm, poliçenin tüm gerekliliklerini yerine getirmediğiniz sürece sigortacınıza karşı yasal işlem (dava) açmanızı yasaklar. Bazı koşullar, dava açmak için kayıp tarihinden itibaren bir yıl gibi bir süre sınırı getirir. Kanun, dava açmak için poliçede belirtilen süreden daha fazla zaman tanıyorsa, kanun poliçeyi geçersiz kılacaktır.

Serbestleşme

Bu koşul, değişiklik için bir prim ödemediğiniz sürece, sigortacınızın poliçe sürenizden kısa bir süre önce veya poliçenize eklediği tüm teminatları otomatik olarak dahil edecek şekilde poliçenizi genişletir. Poliçe süreniz, poliçenizin yürürlükte olduğu zamandır.

İptal ve Yenilememe

Bu koşullar, sigortacının poliçeyi iptal edebileceği veya yenilemeyebileceği durumları özetlemektedir.

Hak ve Görevlerinizin Devri

Bu koşul, sigortalıların, sigortacının yazılı izni olmaksızın poliçe kapsamındaki hak ve görevlerini başkasına devretmelerini yasaklar. Sigortacılar, poliçe düzenlemeden önce sigorta başvuru sahiplerini dikkatle inceler ve bu madde, kasko poliçe sahiplerinin poliçelerini başkasına vermelerini engeller.

Gizleme ve Yanlış Beyan

Kasko poliçesi, sigortacının poliçeyi iptal etmesine veya sigortayla ilgili maddi gerçekleri kasten gizleyen veya yanlış temsil eden bir sigortalıya yönelik bir talebi reddetmesine izin veren bir madde içerir. Yanlış beyan terimi, gerçeğin yanlış beyanı anlamına gelir.

Özetle;

  • Sigorta koşulları, teminatın geçerli olabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardır.
  • Hasar ihbarının nasıl yapılması gerektiği ve sigortalının bir kayıp durumunda ne yapması gerektiği gibi konuları ele alabilirler.
  • Koşullar, genellikle politikanızın belirli bir bölümünde listelenir. Poliçe koşullarını dikkatli bir şekilde gözden geçirin, çünkü bunlara uymamak, sigortacınızın kapsamı reddetmesine neden olabilir.

Sigorta Partner AŞ. olarak, 20’den fazla şirket ve 700’ün üzerinde memnun sigortalı yorumu ile size sigorta hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık sigortası sürecinde tanıştığımız sigortalılarımızın diğer sigorta branşlarındaki ihtiyaçlarına, oto kaza branşında (Kasko, Trafik Sigortaları) içinde olması gereken teminatlar ve hizmet verdiğimiz yirmiden fazla sigorta şirketi arasından en iyi fiyatla poliçe sunmaya çalışıyoruz. Detaylı bilgi için Uzman Oto Sigorta Danışmanlarımızı Hemen Arayın. (0850) 346 1130

Soru Sor
Whatsapp
Kasko Genel Şartları Hakkında Bilgi Almak İster Misiniz?
Powered by