İş Sözleşmesi Hamilelikte Biter Mi?

İş Sözleşmesi hamilelikte çalışan anne adayları için önemli haklar tanır. Bekleme Süresi olmayan Doğum Sağlık Sigortası ile size en uygun sigortaya sahip olun.

İş Sözleşmesi Hamilelikte Biter Mi?

Çalışan anne adayları, hamile olduklarını öğrendikten sonra işyerlerinde çalışma düzenlerinin nasıl olacağıyla ilgili endişe duyarlar. Hamile olduklarını için işten çıkarılmaları mümkün müdür? Doğumda izin süresi nedir? İş sözleşmesi hamile kadınlara hangi hakları tanır? İş sözleşmesi hamilelikte biter mi? Anne adayının hamilelik sürecince ya da doğumdan sonra işten çıkarılması, başta eşitlik ilkesi olmak üzere bir dizi sorunlar çıkarabilir.

*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10.maddesine göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hamilelikte Çalışma Şartları

 • Yasal olarak haftalık çalışma süresi 45 saattir ve çalışma süresi esnekliği, fazla mesai ve fazla mesai ücreti (veya yerine izin) ve gece çalışması gibi konularda çeşitli kurallar uygulanır.
 • İşverenler, çalışanlarına günlük çalışma süresine bağlı olarak en az 15 ila 60 dakika arasında günlük dinlenme molaları, en az 12 ardışık saatlik günlük dinlenme süresi ve bir haftalık dinlenme günü vermelidir.
 • İşverenleriyle birlikte bir yıllık hizmetini tamamlayan çalışanlar, hizmet süresine bağlı olarak en az 14 ila 26 gün arasında yasal hakkı olan yıllık ücretli izin hakkına sahiptir.
 • Hamile çalışanlar 16 haftalık analık izni almakla yükümlüdür ve yeni doğum yapmış çalışanlar gibi çeşitli haklara sahiptir.

Doğum İzni

İş Kanunu anne adaylarına toplam on altı haftalık ücretli doğum iznini garanti etmektedir; doğumdan sekiz hafta önce ve sekiz hafta sonra kullanmak üzere verilen bu doğum izni süresince anne maaş ödemesi almaya devam eder. (4857 sayılı Türk İş Kanunu 74. Madde). İkiz veya daha fazla çoğul gebeliklerde doğum izni toplam on sekiz haftaya kadar uzatılır. Doğum izni süresi sınırlı olmakla birlikte yasalar kadın çalışanlara on altı haftanın (veya duruma göre on sekiz hafta) tamamlanmasını takiben altı aya kadar ücretsiz izin süresi vermektedir. Bu ek izin, kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınır, ancak yıllık normal ücretli izin hesaplamalarının dışında bırakılır. (İş Sözleşmesi Hamilelikte Biter Mi?)

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Çalışan doğuma kadar çalışmak isterse, hamile olduğunu ve çalışmak için herhangi bir tıbbi engelinin olmadığını onaylayan bir sağlık raporu sunmalıdır. Böyle bir raporun sunulması üzerine, çalışan, beklenen doğum tarihinden üç hafta öncesine kadar çalışabilecektir. Bu durumda doğumdan önce çalışılan süre, doğum sonrası verilecek analık izni süresine eklenecektir. Çalışan anne adayı, doğum izni süresince işverenden otomatik olarak tam maaş alma hakkına sahip değildir. Bu süre içinde işçi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığı tam maaşın ancak üçte ikisini (2/3) alır. Çalışan, doğum izninden önce çalıştığı işe aynı çalışma koşullarıyla geri dönme hakkına sahiptir.İşveren, anne adayının gebelik sağlık muayeneleri için izin vermelir ve bu süre yine çalışma süresinden sayılır. (İş Sözleşmesi Hamilelikte Biter Mi?)

Hamileyken Sahip Olabileceğiniz Doğum Sağlık Sigortası

Bekleme süresi olmadan, hamilelik süreciniz başladıktan sonra bir sağlık sigortasına sahip olabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortaları ayakta ve yatarak tedavi teminatları sunarken, Doğum Sağlık Sigortası ile artık doğumunuz da bekleme süresi omadan sağlık sigortası teminatı içerisinde..

Doğum Sağlık Sigortası Avantajları Nelerdir?

 • Doğum Sağlık Sigortası hamilelikte sağlık giderleriniz için ekonomik bir plandır.
 • Muayenelerde sadece 15 TL katılım payı ödersiniz.
 • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından karşılanan sağlık giderleri için geçerlidir.
 • Sağlık sigortası, tek kişilik oda ve refakatçi, gerekirse 2 geceye kadar hastanede yatış, normal & sezaryen doğum ve normal anestezi giderlerini karşılar.
 • Bebeğin ilk muayenesi ve standart doğum sonrası sağlık muayenelerinden SGK sorumludur ve özel hastanelerde bu hizmetler için herhangi bir ek ücret ödemezsiniz. Bebek Sağlık Sigortası için bizi arayın. 0(850) 346 1130
 • Gerekmesi durumunda yeni doğan yoğun bakım sağlık giderleri sosyal sigorta kurumu  tarafından karşılanacaktır.
 • Bu paket ile anlaşmalı hastanelerin SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) anlaşmalı diğer birimleri tarafından da test edilme hakkını kullanabilirsiniz.
 • Doğum sağlık sigortası taksitli ödeme imkanı vardır.
 • Sağlık sigortaları Devlet Desteklidir. Ödediğiniz poliçe tutarının, gelirinize göre %15 ile %40’ını vergi avantajı olarak geri almanız mümkündür.
 • Çalıştığınız kurumun muhabese birimine gerekli evrakları teslim etmeniz yeterlidir.
 • E-devlet uygulaması üzerinden kendiniz, eşiniz de küçük çocukarınız için satın aldığınız sağlık sigortalarını görüntüleyebilirsiniz. (İş Sözleşmesi Hamilelikte Biter Mi?)

Doğumdan Sonra İzin Süresi Nedir?

Prensip olarak çalışan anneler, doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta izin hakkına sahiptir. Çalışan isterse, on altı haftalık sürenin bitiminden sonra veya çoğul gebelik durumunda yukarıda belirtilen on sekiz haftalık sürenin bitiminden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Kadın çalışanlara bir yaşından küçük çocuklarına yemek yedirebilmeleri için toplam bir buçuk saat emzirme izni verilmesi gerekmektedir. Çalışan bu saat süresini ne zaman ve kaç dönem kullanacağına karar vermelidir.

Analık izni süresince işe gelmeme, geçerli bir işten çıkarma nedeni oluşturmaz ve bu durumda çalışan dava açarak tazminat ve/veya işe iade talebinde bulunabilir. (İş Sözleşmesi Hamilelikte Biter Mi?)

Soru Sor
Whatsapp
İş Sözleşmesi Hamilelikte Biter Mi? Hakkında Bilgi Almak İster Misiniz?
Powered by