Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta, yeni adıyla Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, aile indirimi ve ek teminatları ile sağlık hizemti sunuyor. 0(850) 346 1130

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta

Halk Sigorta, Ziraat Sigorta ve Güneş Sigorta aynı çatı altında birleşmiş ve Türkiye Sigorta adı ile sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta, yeni adıyla Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ayakta tedavilerde teminat içinde bulunan, yıllık 10 kez doktor muayenesin içerir. Doktor muayenesi içindeki, tetkik, tahlil, röntgen, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi gibi sağlık giderleri muayene limiti içinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta tarafından karşılanır. (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta)

Yatarak tedavilerde,

  • Cerrahi ve dahili yatışlar
  • Yoğun Bakım
  • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
  • Küçük müdahale giderleri
  • Özellikli tıbbi malzeme
  • Suni uzuv
  • Ameliyat Tazminat Teminatı
  • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
  • Ambulans giderleri, özel ve genel şartlarda belirtilen limitlerde, anlaşmalı özel hastanelerde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta tarafından karşılanır. (Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık)

Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık

Türkiye Sigorta Tamamlayıcı sağlık sigortası, eski adıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta’da ödenen sağlık sigortası poliçe tutarı, ücretli çalışanlar için devlet desteği ile vergi avantajı da sunuyor. Sağlık sigortalarında vergi avantajı, geliri üzerinden vergi ödeyen herkesin faydalanabileceği bir artı olarak karşımıza çıkıyor. (Sgk Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir)

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla; sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir. (Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık)

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir. ” ibareleri yer almaktadır. (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile İndirimi)

Sgk Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, şirketlerin anlaşmalı oduğu özel hastanelerde, Özel sağlık sigortası’na oranda daha ekonomik rakamlara sağlık hizmeti almanızı sağlar. Bireylere tamamlayısı sağlık sigortası yapılabilmesi için ön şarti kişinin aktif SGK’sının almasıdır.Birey aktif SGK’sı üzerinden kendisine tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabileceği gibi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını geçmemiş çocukları için de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir. (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta)

Sgk Tamamlayıcı Sağlık Sigortası‘nda bir ön koşuldur. İşçi, işveren ya da kamu çalışanı fark etmeden, geliri üzerinden vergi ödeyen herkes sağlık sigortası sahibi olabilir ve sahip olduğu tamamlayıcı sağlık sigortası için vergi avantajından faydalanabilir. (Sgk Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir)

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Çocuklarınız ve diğer aile bireyleriniz adına yaptıracağınız tamamlayıcı sağlık sigortası ile poliçe tutarının ortalama %20’si kadar vergi avantajından yaralanabilirsiniz. (Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık)

Gelirinize göre ödediğiniz poliçe tutarının %15 ila %40’ı arasındaki oranı vergi avantajı olarak geri ödeme şeklinde alabilirsiniz. Poliçenizi işyerinizde muhasebe birimine vererek, bu destekten hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz. (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile İndirimi)

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler Ankara

SGK’nın yanı sıra tercih ettiğiniz sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde kullanılabilen tamamlayıcı sağlık sigortası, Ankara’da bir çok hastanenin içinde olduğu bir sağlık hizmetidir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler Ankara, anlaşmalı olduğumuz 20’nin üzerinde sigorta şirketinde onlarca hastaneyi içerir. (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta)

Tamamlayıcı sağlık sigortaları ve şirketlerin anlaşmalı olduğu hastanelerin genel bilgisi için uzman sağlık ekibimiz ile İletişime Geçin. 0(850) 346 1130

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile İndirimi

Özellikle pandemi süreci ile sağlık sigortasına talep haklı olarak artarken, tüm aile bireylerinin sağlık sigortası sahibi olması oranı da aynı ivmeyle artmıştır. Sigorta şirketlerine göre değişen, 0-60 yaş arası bireylerin tamamlayıcı sağlık sigortası olabildiği ülkemizde, tamamlayıcı sağlık sigortası aile indirimi, bir katma değer olarak sağlık sigortalarına yansıyor. (Sgk Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir)

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta’da tamamlayıcı sağlık sigortası aile indirimi, poliçede 2 veya daha fazla sigortalı olması durumunda %10 indirim uygulaması şeklindedir. (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile İndirimi)

Soru Sor
Whatsapp
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Halk Sigorta Hakkında Bilgi Almak İster Misiniz?
Powered by