İş Kanununda Hamilelik Çalışma Saati

İş Kanununda Hamilelik Çalışma Saati 7,5 saattir. Devlet Desteği ile Vergi Avantajından faydalanarak Doğum Sağlık Sigortası sahibi omak için Hemen Bizi Arayın. 0(850) 346 1130

İş Kanununda Hamilelik Çalışma Saati Nedir?

Kadının iş hayatındaki rolü her geçen gün artıyor. Çalışan hamile anne adaylarının hamilelik sürecinde doğum sonrasında zorluk yaşamaması için bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. İş Kanununda hamilelik çalışma saati 7,5 saatten fazla olamaz ve kadın çalışan gece vardiyasında çalışmaya zorlanamaz. Kadın doğum doktorunun rapor ile belirtmesi ile gerekli görülmesi halinde hamile işçi daha hafif görevlere atanabilir. Bu durumda maaşından herhangi bir kesinti yapılmaz. Kadın çalışana hamileliği süresince rutin muayeneler için ücretli izin verilir. Hastane için iş yerinde olamadığı saatler çalışma saatinden sayılır.(İş Kanununda Hamilelik Çalışma Saati)

İş Kanunu’nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan sekiz hafta önce ve sekiz hafta sonra olmak üzere toplam on altı hafta çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebeliklerde doğumdan önce çalışılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta eklenir. Ancak sağlık durumu uygun ise doktor onayı ile kadın işçi dilerse doğumdan üç hafta öncesine kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süre doğum sonrası döneme eklenir. (İş Kanununda Hamilelik Çalışma Saati)

Kadın İşçinin Hamilelikte Yasal Hakları

Anne Hakları – Annelik İzni Nedir?

Kadın işçiye 16 haftayı doldurduktan sonra veya çoğul gebeliklerde 18 haftayı doldurduktan sonra talebi üzerine 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında bu süre dikkate alınmaz.

2011 yılında İş Kanununda yapılan değişiklik kapsamında kadın işçinin doğumdan önce kullanamadığı doğum izni sürelerini doğumdan sonra kullanmasına izin verilmiştir. Doğumda veya doğumdan sonra analık izni kullanırken annenin ölümü halinde, çalışan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. 2016 yılında kanunda yapılan değişiklikle 3 yaşından küçük bir çocuk evlat edinilirse, eşlerden birine çocuğun evlat edinildiği tarihten itibaren 8 hafta süreyle izin verilir.

İşveren, kadın işçinin hamileliğini işverene bildirerek koruma ve denetleme yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Hamileliği tehlikeye sokacak  çalışma koşulu, çalışma saati ve çalışma ortamı varsa, işveren bu koşulları geçici olarak değiştirmek, mümkün değilse işçiyi geçici olarak başka bir birime nakletmekle yükümlüdür.

Ayrıca kadın çalışanlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için her gün 1,5 saat emzirme izni verilmektedir. Bu iznin haftalık veya aylık olarak kullanılması yasa dışıdır ancak 4857 sayılı İş Kanunu’na göre izinlerin kanuna uygun olarak kullanılmaması halinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanamaz.

Doğum Raporu – Doğum İzni Nedir?

Hamile kadınlara doğum öncesi ve doğum sonrası rapor verilmektedir. Prensipte kadın çalışanlar, doğumdan sekiz hafta önce ve sekiz hafta sonra olmak üzere toplam on altı hafta süreyle çalışmamalıdır. Tekil gebeliklerde doğum öncesi rapor hamileliğin 32. haftasında başlar.

Ancak sağlık durumu doktor raporu ile uygun olan anne adayı (kadın işçi), doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir, 37. hamilelik haftasında doğum iznine başlayabilir. Bu durumda, çalıştığı süre, doğumdan sonra kendisine tanınan doğum izni süresine eklenecektir.

Çoğul gebelik durumunda, kadın çalışanların çalışmaması gereken doğum öncesi sekiz haftalık süreye fazladan iki haftalık bir süre eklenecektir. Erken doğum durumunda kullanılmayan izin süreleri doğum sonrası izinlere eklenmektedir.

Yukarıda belirtilen süreler, kadın çalışanın sağlığı ve yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak gerekli görülmesi halinde, doğum öncesi ve sonrasında artırılabilir. (İş Kanununda Hamilelik Çalışma Saati)

Doğum Sağlık Sigortasının Avantajları

  • Doğum Sağlık Sigortası ile hamilelikte sağlık giderlerini uygun rakamlara mal edersiniz.
  • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kapsamındaki test ve tetkikler sağlık sigortası teminatları içerisindedir.
  • Tek kişilik özel oda ve refakatçi giderleri, doğumda gerekli hallerde 2 geceye kadar hastanede yatış, normal ve/veya sezaryen doğum ile standart anestezi giderleri doğum sağlık sigortasının kapsamındadır.
  • Bebeğinizin doğumdan sonraki ilk muayenesi, rutin kontrolleri SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından karşılanır ve özel hastanelerde bu hizmetler için ek ücret ödemezsiniz. Gerekli olması halinde yeni doğan yoğun bakım giderlerinin tamamı %100 SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından karşılanır.
  • Bu paketle birlikte elde ettiğiniz muayene haklarınızı anlaşmalı hastanelerin, SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ile anlaşmalı bölümlerinde kullanabilirsiniz.
  • Doğum Sağlık Sigortalarında taksitle ödeme imkanı mevcuttur.
  • Poliçe tutarınızın %20’lik kısmı devlet tarafından karşılanır. Yani sizlerin gebe takibi ve doğum harcamalarınız sigortamızca karşılanırken, sizler de Devlet Desteği sayesinde oldukça uygun bir fiyata Doğum Sağlık Sigortası sahibi olursunuz. (İş Kanununda Hamilelik Çalışma Saati)
Soru Sor
Whatsapp
İş Kanununda Hamilelik Çalışma Saati Hakkında Bilgi Almak İster Misiniz?
Powered by